Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Aktuality

Dobrý den, navštivte naše nové  stránky:smiley

 

 Navštivte naše nové webové stránky: www.andelskakridla.eu

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Navštivte naše nové webové stránky: www.andelskakridla.eu


 

 

Sledujeme reformu psychiatrické péče v České republice:

http://www.reformapsychiatrie.cz

 

 

 


 

 

 


 

                                   Klientská rada ESET - HELP

 
            1)Členství v klientské radě
            Členem se může stát každý občan, který dosáhl věku 18 let a který navštěvuje Centrum
            denních aktivit v občanském sdružení ESET - HELP a který souhlasí se stanovami a cíli
            klientské rady a navštěvuje CDA aspoň jednou týdně.             
            O přijetí člena rozhoduje klientská rada
            Členství zaniká:Vystoupením člena písemným oznámením předsedovi klientské rady.
                                      Zrušení členství na základě rozhodnutí klientské rady.
                                      Zánikem klientské rady.
           
           2)Cíle klientské rady
              Zkvalitnění života psychiatrických služeb
              Cílem klientské rady je zejména podpora komunitních a svépomocných aktivit dospělých
              postižených duševní poruchou a přispět ke zlepšení a zkvalitnění služeb občanského  
              sdružení ESET - HELP.
 
           3)Činnost klientské rady
              Komunikace s klienty – sledovat jejich zájmy, přání a přípomínky. Na tomto základě  
              vzejdou podněty, návrhy, nápady a doporučení vedoucí ke zlepšení v jednotlivých službách  
              občanského sdružení ESET - HELP.
              Zastupuje klienty při jednání s pracovníky o.s. ESET - HELP.
              Podílí se na organizování aktivit v CDA – týká se všech služeb.
 
            4)Povinnosti klientů klientské rady
               Účast na schůzích klientské rady, které se konají jednou měsíčně. Jednou za dva měsíce  
               se koná Valná hromada, kterou navštěvuje ředitel ESET - HELP Mudr.Ondřej Pěč a ostatní 
               pracovníci o.s. ESET - HELP, na Valné hromadě je účast povinná.
               Člen klientské rady má povinnost dodržovat tuto stanovu a jednat v souladu s cíli  
               klientské rady.
 
            5)Strukturu klientské rady tvoří:
               Předseda – Roman Nosek. Rozhoduje o přijetí nových členů, podílí se na 
               programu CDA, tvoří zápisy ze schůzí klientské rady a zápisy z Valné hromady. Dále  
               rozhoduje o zániku členů klientské rady a spolupracuje s pracovníky ESET -HELP.
               Členové klientské rady –
               Všichni členové klientské rady se podílí na programu CDA. Plánování programu CDA
               se koná jednou za 14 dní vždy v pondělí. Dále spolupracují s pracovníky ESET - HELP.            
 
           6)Komunikace s klienty
               Připomínky,náměty a nápady je možno předat:
               osobně v CDA
               na schůzích klientské rady
               na email  klientskarada@seznam.cz
               do schránky,která je umístěna v předsíni ESET - HELP.
               Telefonicky na předsedu tel.číslo:
                                                          
                                   
                                              
          
                                                                      
 

 

 
TOPlist
Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek